search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rikskriminalchefen på Hildaryträff

– Vi måste alla hjälpas åt att bekämpa den grova, organiserade brottsligheten.

Det sa rikskriminalens chef Therese Mattsson, som den andra oktober föreläste för ett hundratal kvinnliga jurister på Hildarys andra träff i Stockholm.

Therese Mattssons föredrag handlade om den grova organiserade brottsligheten. Enligt Mattsson är den ett större samhällsproblem än de så kallade vardagsbrotten, eftersom den omsätter stora pengar och ofta bygger på hot, mutor och andra systemhotande brott.

EU-medlemskapet och de öppna gränserna har gjort att även de kriminella ligorna blivit allt mer gränsöverskridande. Sverige med sin höga materiella standard och tekniska utveckling är ett lockande land för brottslingar, menade Mattson.

– Rikskriminalpolisens huvuduppgift är att se till att Sverige inte blir en fristad för internationell brottslighet, sa hon.

Therese Mattsson fick också en fråga om hur det är att vara kvinna i en så mansdominerad organisation som polisen. 20 procent av poliserna är idag kvinnor.

– När man är kvinna i en machovärld gäller det att vara sig själv, sa Mattsson, som själv sett till att halva rikskriminalens ledningsgrupp består av kvinnor.

Men en viss anpassning kan ändå vara värdefull.

– Jägarexamen öppnade många dörrar för mig. Det kan tyckas konstigt, men det är mycket värt att kunna hantera vapen i en mansvärld. Tänk på det, uppmanade hon åhörarna.

Ulrika Brandberg