search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättsstaten i fokus på internationellt symposium

– Att upprätthålla tron på rättsstaten är grundläggande för att vinna värdekriget och därmed för att besegra extremismens, kaosets och terrorns krafter.

Det sa lord Peter Goldsmith, Storbritanniens Attorney General i sitt tal vid det internationella ”rule of law”-symposiet i Chicago, 16-17 september.

En annan talare vid symposiet var Mary Robinson, tidigare president i republiken Irland och FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter. Även hon tryckte hårt på vikten av att respektera rättsstatens principer, just på grund av de hot mänskligheten står inför.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg medverkade i ett seminarium om advokatsamfundets roll i att upprätthålla rättsstaten. Från Sverige medverkade också ambassadör Hans Corell, f d rättschef och undergeneralsekreterare i FN, som diskuterade ”The International Rule of Law – a Framework for Action” och Christian Åhlund, generalsekreterare för International Legal Assistance Consortium som deltog i seminariet ”How to Establish a Culture of Respect for the Rule of Law”.

Symposiet arrangerades av International Bar Association, IBA, och American Bar Association, ABA.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons