search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ramavtal med BMW förlängt

Advokatsamfundet har förlängt sitt ramavtal med BMW i ytterligare två år. Avtalet ger tio procents rabatt på inköp av en BMW och fabriksmonterad utrustning. Dessutom ges åtta procents rabatt vid köp av en Mini. Avtalet gäller för bilar som köps av och registreras på advokatbyrån.
Annons
Annons