search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Nya advokatsamfundet.se

Advokatsamfundet har fått tre nya moderna hemsidor. Den mest omfattande hemsidan är den som rör Advokat samfundets verksamhet. Den har fått en helt ny design, mer information och en kraftigt förbättrad sökmotor. Tidskriften Advokaten har i och med översynen också fått en rejäl ansiktslyftning och en ny sökmotor. Dessutom har biblioteket fått en egen hemsida för första gången.

Advokatsamfundets förra hemsida togs i bruk 2003. Den var då en del i den genomgripande digitaliseringen av Advokatsamfundets kansli. Flera olika administrativa system integrerades i sidan, bland annat matrikeln och kursadministrationen.

På den nya sidan finns dessa funktioner kvar. Advokaterna kan och ska även fortsättningsvis administrera sina person- och byråuppgifter i matrikeln på webben. Liksom tidigare går det också att anmäla sig direkt till olika kurser på sajten, förutsatt att man loggat in.

I Advokatsamfundets Temo-undersökning bland ledamöter och biträdande jurister tidigare i år svarade nästan nittio procent av de tillfrågade att sidan hade den information som de behövde.

Däremot tyckte många att den var svår att orientera på. Det har helt enkelt varit för krångligt att hitta det man söker. Ulrika Forsberg hoppas och tror att den nya förpackningen ska göra sidan mer lättnavigerad.

– Vi har lyssnat på användarna för att göra förbättringar. Målet har varit en mer lättillgänglig och aptitretande sida i trevlig förpackning, säger hon.

Matrikeln populärast

Matrikeln, med möjlighet att söka efter advokater och advokatbyråer var enligt Temo-undersökningen den överlägset mest använda funktionerna på Advokatsamfundets webbplats. Matrikeln har därför fått en framträdande roll även på den nya sidan. Sökfunktionen har förbättrats avsevärt och hela systemets prestanda har vässats.

Undersökningen visar också att allt fler advokater och biträdande jurister använder samfundets sida. Men Ulrika Forsberg vill nå längre.

– Vi hoppas att advokaterna ska gå in på sidan flera gånger om dagen. Dels för att få viktiga advokatnyheter, dels för den advokatspecifika informationen som kan underlätta advokatens vardag, till exempel uppgifter om ramavtal, försäkringar och cirkulär, säger hon.

En del information på den nya hemsidan är bara öppen för advokater och andra jurister verksamma på advokatbyråer och kräver inloggning. Den delen har nu fått ett namn: Advokatnätet.

På Advokatnätet finns bland annat informationen om ramavtal, cirkulär och minneslistor. Advokater och biträdande jurister kan annonsera om kontorsgemenskap och sälja till exempel juridisk litteratur. Här finns också lokalavdelningarnas sidor, med information som avdelningarna själva lägger ut och ändrar.

Hemsidan är även en viktig kanal för att nå allmänheten, myndigheter, journalister och studenter. Här kan ”den rättssökande allmänheten” bland annat hitta advokater som passar deras behov. Den nya sidan informerar också tydligt om vad den som är missnöjd med en advokat kan göra. Sådan konsumentinformation har fått en allt mer framträdande plats bland europeiska advokatorganisationer.

En ny grupp som Advokatsamfundet satsar mycket på att nå är juridikstuderande. Omvärldsundersökningen från början av året visar nämligen att studenternas kunskaper om samfundet kunde vara betydligt bättre.

– Om vi ska säkra rekryteringen av nya advokater måste vi nå ut till studenterna, säger Ulrika Forsberg.

Tre olika webbplatser

Även Tidskriften Advokaten och Stiftelsen juridiska biblioteket har fått nya sidor. Designen är i grunden densamma som på Advokatsamfundets sida, men sajterna har olika färger. Tanken är att varje webbplats ska ha sin egen identitet, men att man ändå ska känna igen sig. På alla sidorna finns lättåtkomliga länkar till de två andra webbplatserna.

– Vi har strävat efter en cirkel, där besökaren lätt ska kunna ta sig mellan de tre webbplatserna för att få all information man behöver, säger Ulrika Forsberg.

Förutom de tre webbplatserna finns också en engelskspråkig sida med basinformation om Advokatsamfundet. Den nås via samfundets webbplats. En stor nyhet på den engelskspråkiga sidan är att matrikeln nu också finns på engelska.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons