search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur på Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet

Arnull, Anthony: The European Union and its Court of Justice (2. ed. Oxford University Press. 699 s. Oxford EC law library)
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders: Introduktion till EU (Norstedts juridik. 142 s)
Brattström, Margareta & Singer, Anna: Rätt arv –
fördelning av kvarlåtenskap (Iustus. 246 s)
Cameron, Iain: An Introduction to the European Convention on Human Rights (5. ed. Iustus. 229 s)
Ekelöf, Per Olof; Bylund, Torleif; Edelstam, Henrik: Rättegång. H. 3 (7. uppl. Norstedts juridik. 381 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 27)
Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder. Ulf Bernitz m fl. (9. uppl. Norstedts juridik. 253 s)
Hellner, Jan; Hager, Richard; Persson, Annina H: Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt. H. 2, Allmänna ämnen (4 uppl. Norstedts juridik. 289 s)
Holmqvist, Leif & Thomsson, Rune: Hyreslagen – en kommentar (8. uppl. Norstedts juridik. 818 s.  Norstedts blå bibliotek)
Isacson, Per: Bostadsrättsboken (Ny, omarb. utg. Stockholm: Svenska Förlaget. 226 s)
Landelius, Ann-Charlotte: Vård och omsorg i offentlig eller privat regi – en rättsvetenskaplig studie (Jure. 152 s)
Nerep, Erik & Warnling-Nerep, Wiweka: Marknad & myndighet (Norstedts juridik. 449 s)
Nergelius, Joakim: Svensk statsrätt (Studentlitteratur. 418 s)
Nordh, Robert: Processens ram i tvistemål – om yrkande och grunder, ändring av talan m m. (2. uppl. Iustus. 125 s. Praktisk process; 1)
Olsson, Henry: Upphovsrättslagstiftningen (2. uppl. Norstedts juridik. 704 s. Norstedts gula bibliotek)
Reichel, Jane: God förvaltning i EU och i Sverige (Jure. 660 s. Akademisk avhandling)
Rodhe, Knut: Rodhes aktiebolagsrätt. Rolf Skog (21. uppl. under medverkan av Johan Danelius. Norstedts juridik. 299 s)
Slapper, Gary & Kelly, David: English law (2. ed. Oxford: Routledge-Cavendish. 1009 s)
Stern, Rebecca: The child's right to participation – reality or rhetoric? (Uppsala: Universitetet. 301 s. Akademisk avhandling)
Sundstrand, Andrea: EG-domstolens domar om offentlig upphandling (Norstedts juridik. 418 s)
Svensson, Alf-Peter & Schelin, Hans: Vägledning till rätt kurs på värdepappersmarknaden – en praktisk handledning till lagen om marknadsmissbruk (Stockholm: Svenska fondhandlareföreningen. 84 s)
van der Sluijs, Jessika: Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring (Jure förlag. 325 s. Akademisk avhandling)
Westerberg, Mikael: Advokatboken – nästan sanna berättelser från en liten advokatbyrå (Limhamn: Kultur i Limhamn. 222 s)
Zila, Josef: Specialstraffrätten – en introduktion (5. uppl. Norstedts juridik. 98 s)
Annons
Annons
Annons