search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny bok om alternativ rättskipning

Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning’’. Bengt Lindell. Iustus förlag, 2006.

Alternativ tvistlösning i form av exempelvis rättsmedling blir ett allt vanligare alternativ till den statliga rättskipningen i Europa. Innebär det att rättsväsendet har misslyckats? Och hur förhåller sig rättsmedling till domstolarnas förlikningsverksamhet? Detta analyseras av Bengt Lindell, professor i processrätt vid Uppsala universitet.