search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Luxemburg får inte språktesta utländska advokater

Advokater i EU har rätt att bedriva permanent verksamhet, under sitt hemlands titel, i vilket annat EU-land som helst utan att behöva genomgå språktest. Det fastslog EG-domstolen i september. Domen innebär bakläxa för storhertigdömet Luxemburg, som ställt stora krav på utländska advokater som etablerar sig i landet.

Frågan har aktualiserats av en engelsk advokat, Graham J. Wilson, verksam i Luxemburg sedan 1994. Den luxemburgska advokatorganisationen vägrade år 2003 att registrera honom i landet, sedan Wilson nekat till att delta i ett språktest i landets officiella språk.

EG-domstolens dom innebär en total seger för Wilson. Ett EU-land får inte kräva speciella språkkunskaper för att tillåta EU-advokater att praktisera i landet. Man får inte heller, som Luxemburg gjort, kräva ett intyg varje år från hemlandets advokatsamfund om att advokaten fortfarande är ledamot. Detta utgör, enligt EG-domstolen, en orimlig administrativ börda.

Domen är också en seger för den danska advokatbyrån Advokatgruppen, som sedan 2001 har ett kontor i Luxemburg. Advokat Jörgen Pedersen från Advokatgruppen har av Luxemburgs advokatorganisation hotats med straff på upp till sex månaders fängelse och dryga böter om han inte genomgår språktestet.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons