search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fler poliser viktigast för nya justitieministern

Fler och mer synliga poliser är högst prioriterat för den nya justitieministern. Fler poliser kommer att innebära mer arbete för det övriga rättsväsendet. Men situationen domstolarna är inte akut, menar Beatrice Ask.

Fler och mer synliga poliser och en bättre brottsofferhantering. Det är de viktigaste målen för moderaten Beatrice Ask. I alliansregeringens första budget får polisen ett rejält resurstillskott. Men någon motsvarande satsning på åklagare och domstolar blir det inte. I alla fall inte just nu.

– Domstolarna kan på några års sikt behöva mer resurser. Men det är inte akut, menar Beatrice Ask.

Beatrice Ask anser inte att fler poliser med nödvändighet leder till ett ökat tryck på en redan hårt belastad rättsapparat?

– Jag utgår från att det blir fler utredningar och att vi får fler ärenden i domstolarna. Men man ska ha klart för sig att en del av polisens arbete är ju också brottsförebyggande, så vi vet inte hur mycket det blir, säger Ask.

Nöjd, trots framtida utmaningar
Totalt sett är Beatrice Ask nöjd med resurstilldelningen till hennes departement. Det behövs verkligen en kraftfull satsning på polisen, anser hon. Det är prioriterat just nu. Men Ask betonar att övriga rättssystemet också får vad det behöver.

– Vi är medvetna om att rättskedjan måste hänga ihop. Det gör att vi har lagt resurser, åtminstone i viss utsträckning,
över hela linjen. Men det saknas inte arbetsuppgifter i framtiden för den nya ministern.

– Domstolsväsendet har en del utmaningar framför sig, säger Ask.

Det handlar både om ärendemängden och om ärendenas komplexitet, menar hon. Dessutom behöver kriminalvården byggas ut och vårdens innehåll utvecklas.

Erfarenhet av lagstiftning
Beatrice Asks företrädare var advokat. Hur är det med den nya ministerns juridiska kunskaper?

– Det är klart att jag inte har en juridisk utbildning, men det är inte alla landstingspolitiker som är läkarutbildade heller. Jag har suttit i den lagstiftande församlingen länge och arbetat med lagstiftningsfrågor, så det vore märkvärdigt om jag inte hade en viss kunskap.

Beatrice Ask säger att hon är ödmjuk inför uppgiften och tacksam för all den professionella kompetens som finns i departementet. Politik handlar mycket om att ta till sig kunskap och kompetens från olika håll. På det området har ministern en god erfarenhet, menar hon.

Frågor att diskutera
En nöt att knäcka för alliansregeringen är de hemliga tvångsmedlen, där de borgerliga partierna har haft lite olika inställning. Beatrice Ask kan inte svara på vad som nu ska hända. Men det ska komma ett förslag om hemlig avlyssning.

– Jag är inte så bekymrad. Vi har i regeringsförklaringen sagt att polisen behöver
verktyg som buggning.

Hur blir det då med advokaternas timkostnadsnorm? Beatrice Ask utlovar inte några förändringar.

– Det är inte en oviktig fråga, men för att ha synpunkter måste jag först få en genomgång av den, säger justitieministern.

Regeringen har inte heller tagit ställning till om rättshjälpssystemet behöver förändras.

Roligt arbete
Hur känns det efter ett par veckor på det nya arbetet?

– Det är jätteroligt, men omtumlande. Det är mycket att ta in på en gång, säger Beatrice Ask.

Hon tvekade inte när Fredrik Reinfeldt kom med frågan.

– Om man arbetat med rättspolitik i riksdagen så vill man ta ansvar för den också, det ligger i sakens natur.

Kort om Beatrice Ask

Född: 1956 i Sveg. Två barn. Utbildning: Gymnasium och ett års studier vid internationella ekonomlinjen i Uppsala. Uppdrag: Riksdagsledamot sedan 1994. Skolminister i den förra borgerliga regeringen 1991-94. Ledamot i Rikspolisstyrelsen sedan 2003.Tidigare borgarråd i Stockholm och förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet.

Ulrika Brandberg