search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fem advokater i nya riksdagen

Advokaterna håller ställningarna i riksdagen. Efter valet finns fem advokater bland de folkvalda.

Jan Ertsborn är folkpartist och kom in i riksdagen 2002. Han tycker att advokaterfarenheterna är till stor nytta i uppdraget som riksdagsman.

– Jag har drivit allmänpraktik och sysslat med lite av varje. Jag har alltid exempel i minnet, och ser ofta tydligt och klart vad som behöver göras och vad som är bra, säger Ertsborn.

Vad är det viktigaste han åstadkommit under förra mandatperioden?

– Vi fick ny lagstiftning om skuldsättning av barn, när föräldrarna registrerar sina fordon på barnen som sedan blir kunder hos kronofogden. Det var en bedrövlig sak, som jag i alla fall har haft del i att stoppa.

Jan Ertsborn har också, några gånger med framgång, kämpat för att rädda en del mindre tingsrätter från nedläggning. Även om enheterna inte får bli alltför små är det en viktig symbolik i att domstolarna finns ute i landet, menar han.

Den viktigaste uppgiften nu, enligt Jan Ertsborn, blir att avsluta domstolsreformerna, så att domarna kan koncentrera sig på at döma i stället för på organisationsfrågor. Han vill också få till stånd en förändring av systemet med ersättning till brottsoffer, så att pengarna betalas ut direkt av Brottsoffermyndigheten.

Från förra valet sitter förutom Jan Ertsborn också Bertil Kjellberg (m), Allan Widman (fp) och Peter Althin (kd) kvar. Jan Ertsborn är ledamot i civilutskottet och suppleant i justitieutskottet, Bertil Kjellberg är ledamot i näringsutskottet, Allan Widman sitter i försvarsutskottet och Peter Althin är ledamot i justitieutskottet. Nyinvald advokat är Mikael Rosén, som representerar moderaterna i Dalarnas län. Han får börja som suppleant i civilutskottet och finansutskottet.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons