search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utbildningsprogram om tvångsvård

Varje år avgörs 12-13 000 psykiatrimål i länsrätterna, och ytterligare 100 i kammarrätterna och regeringsrätten. Ofta finns en advokat med som offentligt biträde till personer som till exempel överklagat tvångsvård enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Docent Christer Allgulander vid Karolinska Institutet har tillsammans med överläkaren Cecilia Dhejne tagit fram ett utbildningsprogram på DVD-skiva kring tvångsvård enligt LPT. Programmet skildrar i multimedia bland annat hur en manisk kvinna överklagar sitt vårdintyg, talar med sitt offentliga biträde och är med om en förhandling i länsrätten.

Tanken är att ge kunskap om symptomen vid olika psykiska sjukdomstillstånd, hur vården fungerar och om etik, omvårdnad och juridik vid tvångsvård.

– Bilden av psykiatrin kommer ofta från filmen Gökboet. Vi vill visa i bild hur vården går till. Till exempel en bältesläggning har aldrig visats, säger Christer Allgulander.

Han tror att advokater som fungerar som offentliga biträden kan ha nytta av utbildningen, för att förstå och hantera de personer som tvångsvårdas.

De realistiska scenerna kompletteras med dokument som vårdintyg, beslutsblanketter, lagtext och statistik. Intervjuer med företrädare för olika yrkeskategorier, bland annat en rådman vid länsrätten i Stockholm, finns också med. Programmet är främst tänkt att användas i utbildningen av till exempel socionomer, poliser och jurister, men fungerar också för självstudier.

Utbildningsprogrammet kommer att utvärderas på olika utbildningar.

Ulrika Brandberg

För mer information, kontakta Christer Allgulander via e-post Christer.Allgulander@ki.se.

Annons
Annons