search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tjänstedirektivet kan antas under hösten

EU •  Det omdiskuterade tjänstedirektivet kan troligen antas i EU under hösten. Kommissionen, rådet och EU-parlamentet har efter många turer närmat sig varandra, och nu finns ett förslag som jämkat samman uppfattningarna. Det finländska ordförandeskapet hoppas därmed att direktivet kan godkännas i år. Tjänstedirektivet omfattar en rad olika professioner, däribland advokater, och ska garantera fri rörlighet för tjänster på den europeiska marknaden.

Annons
Annons