search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Timkostnadsnormen reformeras inte

Tyvärr. Det ser inte ut att bli någon reformerad timkostnadsnorm för år 2007.

I Domstolsverkets förslag till timkonstnadsnorm för nästa år sker endast den sedvanliga indexuppräkningen. Den nya timkostnadsnormen föreslås justeras från 1029 till 1055 kronor.

Inte någon hänsyn tas till den rapport Domstolsverket lämnade till regeringen tidigare i år och som handlade om metoden för att beräkna timkostnadsnormen. I rapporten konstaterades flera felaktigheter med dagens timkostnadsnorm, och att den ligger cirka 300 kronor för lågt. Advokatsamfundet har sedan dess begärt att felaktigheterna rättas till när timkostnadsnormen för 2007 ska beredas.

Enligt uppgift från Justitiedepartementet pågick beredningen av rapporten ännu i september. I ett brev till Justitiedepartementet skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att Advokatsamfundet finner det ”mycket anmärkningsvärt att inte några åtgärder, med hänvisning till uppföljningens resultat, har vidtagits från Justitiedepartementets sida inför de årliga överläggningarna mellan samfundet och Domstolsverket och inför regeringens fastställande av timkostnadsnormen.”

Tom Knutson

Annons
Annons