search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Överdriven bild av unga kriminella

Ett nytt påföljdssystem för unga kriminella införs från årsskiftet. En efterlängtad reform av många som arbetar inom rättsväsendet.

Ungdomsvård, ungdomstjänst, kontaktperson och medling. Det är några av nyheterna i det nya påföljdssystem för unga lagöverträdare som införs 2007. På den konferens som arrangerats av Norstedts i slutet av augusti rådde stor enighet om att den kommande reformen är både bra och efterlängtad.

Vid seminariet medverkade företrädare för rättsväsendet, psykologer, metodutvecklare och politiker.

Flera av de medverkande ansåg att den bild medierna ger av unga kriminella idag är överdriven och endast skildrar de mest dramatiska och våldsamma händelserna. De flesta unga kriminella ägnar sig åt en kriminalitet som är av ett beskedligare slag, som till exempel snatteri. Och för denna den största gruppen unga kriminella fungerar rättssystemet ganska bra. Även de svårast kriminella klarar rättsväsendet ganska bra att hantera.

Men den svåraste gruppen för rättsväsendet är de som inte är så svårt kriminella att de hamnar i den slutna ungdomsvården men som inte heller avskräcks av dagens påföljder. De fortsätter sin kriminella karriär utan att stoppas och utvecklar en tydlig kriminell identitet.

Socialtjänsten har en viktig del i arbetet med att hindra unga att utveckla en kriminell identitet, men lider ofta av resursbrist, påtalade flera deltagare.

Tom Knutson

Annons
Annons