search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nytt utskott ersätter två gamla

Ett nytt utskott, civilutskottet, ska ersätta två av riksdagens utskott.

Det är bostadsutskottet och lagutskottet som slås samman till ett utskott med ansvar för bostadspolitik, fysisk planering, konsumentpolitik och huvuddelen av civilrätten.

Civilutskottet kommer därmed bland annat att bereda frågor om försäkringsavtalsrätt, bolags- och föreningsrätt, skadeståndsrätt och privaträtt. Ansvaret för immaterialrätten flyttas dock till näringsutskottet.

Det nya utskottet samlas första gången den 10 oktober.

Annons
Annons