search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JKs granskning av advokaträkningar väcker ilska

Justitiekanslerns granskning av advokaträkningar väcker starka reaktioner bland advokaterna. JK driver på en utveckling där brottmålsadvokater blir allt mer ovilliga att åta sig offentliga försvararuppdrag varnar flera advokater.

Irritationen bland landets advokater blir alltmer påtaglig allteftersom JK fortsätter sin granskning av advokaträkningar. Enligt de kritiska advokaterna gör JK en skönsmässig bedömning och kommer då fram till att advokaten fått för hög ersättning.

I den uppmärksammade Bobby-rättegången vill JK pruta på räkningarna för bägge försvarsadvokaterna. JK vill pruta ersättningen till Anders Berggren, som försvarade mamman, från 350 till 300 timmar. Och för Per Oehme, som försvarade Bobbys styvfar, vill JK se en prutning från 436 till 330 timmar.

I sitt yttrande säger sig JK göra en översiktlig bedömning av vilken tidsåtgång som är rimlig för de åtgärder som advokaterna vidtagit, med beaktande av målets art och omfattning.

– Tidsåtgången har inte ifrågasatts. Inte heller de åtgärder jag vidtagit, säger Per Oehme. Då undrar jag: vilket moment skulle jag ha avstått från att göra? Att som JK yrkar, skönsmässigt pruta för att det verkar vara mycket pengar, är inte förenligt med rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen.

Svårt mål

Anders Berggren tycker att JK resonerar fel och visar liten förståelse för försvararrollen i detta omfattande mål.

– JK utgår från att man som advokat arbetar vanliga kontorsarbetstider men jag arbetade helger och kvällar. Och JK har inte ifrågasatt åtgärderna som vidtagits eller tiden som jag har lagt ner, säger han.

När det gäller målets svårighetsgrad har tingsrätten bättre möjlighet än JK att göra en bedömning, anser Berggren.

– JK tycker att målet främst berör bevisfrågor och att de juridiska frågorna inte framstår som anmärkningsvärt komplicerade. Men ur ett försvarar- och ett klientperspektiv är det ett svårt mål. Det är ett bevismål och tar därför tid. Min klient åtalades för mord och åklagaren yrkade på livstidsstraff, då är det befogat att lägga ner arbete. Som advokat kan man inte ta ett sådant mål med en klackspark.

Per Oehme är starkt kritisk till JKs agerande:

– Det är ett misstroende mot hela advokatkåren. Signalen är att när du utför ditt försvararuppdrag ska du göra så lite som möjligt. Att ägna sig 100 procent åt klienten är ett riskprojekt. Gör man så lite som möjligt får man åtminstone betalt för den nedlagda tiden, men sannolikt en missnöjd klient.

Rättssäkerheten kan skadas

Advokat Leif Gustafsson tycker att bedömningen av advokaträkningar ska göras av den domstol som har de bästa förutsättningarna.

– Det är särskilt stötande när tingsrätten efter en lång huvudförhandling gör en bedömning och inte har några synpunkter på räkningen. Sedan går JK in och sänker advokatens ersättning kraftigt med några snabba synpunkter.

De advokater tidskriften talat med anser att JKs agerande kan skada rättssäkerheten.

– Det leder till att advokaterna inte vågar vidta vissa åtgärder i stora mål. Just i stora mål kan de egna åtgärderna leda till viktiga resultat. Som att gå igenom ”slasken” där man finner saker som talar i motsatt riktning. När man talar om allvarlig brottslighet där det kan bli fråga om långa straff måste man låta den offentliga försvararen göra ett fullgott arbete, säger advokat Hans Strandberg, som arbetar med ekobrottsmål, och som har ett stort mål där JK vill pruta på ett av tingsrätten fastställt arvode.

Leif Gustafsson anser att dagens system underpremierar advokater som arbetar snabbt och effektivt och är erfarna.

– Som advokat ska man tydligen trassla och strula och sätta sig in sent i ärendet. Eftersom det går på tid tjänar man på det. Samtidigt är det så att ett riktigt massivt förarbete ofta ger en ganska enkel process. Det är den motsättning vi har. Ska vi advokater göra väldigt lite på förberedelsestadiet och ta det i rätten med risk för rättsförlust och risk för åtal som inte borde ha väckts?

Färre kommer att ta uppdragen

Flera av de advokater tidskriften talat med säger att de som en följd av JKs granskning kommer att bli betydligt mer restriktiva att åta sig offentliga uppdrag.

– De advokater som har möjlighet att välja kommer att prioritera ned offentliga uppdrag, säger Hans Strandberg.

– Jag kommer att verkligen försöka förvissa mig om att jag får betalt för den nedlagda tiden. Man måste göra en riskbedömning och det tycker jag är otrevligt, säger Per Oehme.

För klienternas del befarar Per Oehme en utveckling där de klienter som kan betala själva får ett betydligt mer omfattande advokatstöd än obemedlade.

Tom Knutson

Läs JK:s svar på kritiken.

Annons
Annons