search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JK svarar på kritiken

Gör JK en skönsmässig bedömning?

– Vi har ganska tydliga principer för i vilka fall vi ska överklaga. Åtminstone två personer deltar i övervägandena i frågan om överklagande ska ske eller inte. Skönsmässig är bedömningen därför inte. Men det kan nog förekomma att vi ibland ibrist på tid – ärendena kräver en ganska stor insats och ibland är det svårt att hinna med den – avstår från att överklaga när vi annars skulle ha gjort det.

Är JKs agerande ett misstroende mot advokatkåren?

– Det är det absolut inte fråga om. Vi har ålagts detta uppdrag av lagstiftaren och måste fullgöra uppgiften efter rimliga principer. Detta försöker vi göra.

Hur ser du på uppgiften att flera advokater säger sig vara ovilliga att ta offentliga försvararuppdrag i framtiden eftersom de riskerar att i efterhand inte få betalt för sin nedlagda tid?

– Det är mycket olyckligt om det är på det sättet. Det är mycket angeläget att advokater kan lägga ner den tid på uppdraget som verkligen är befogad. Det har vi också framhållit flera gånger i våra överklaganden.

Tom Knutson

Annons
Annons