search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Flest kvinnor är biträdande jurister

Den allt större andelen kvinnor i juristkåren börjar lämna spår på advokatbyråerna.

Kvinnorna är nu i majoritet bland biträdande jurister. I september 2006 fanns 670 kvinnliga och 665 manliga biträdande jurister vid landets advokatbyråer.

Bland advokaterna är mansdominansen fortfarande stor. Enligt Advokatsamfundets matrikel bestod advokatkåren i september av 894 kvinnor och 3 507 män.

Annons
Annons