search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 7 2006 Årgång 72
Nr 7 2006 Årgång 72

Fokus

Förändringens vindar blåser över Europas advokater

De europeiska advokatsamfunden utsätts nu för krafter av sällan skådat slag. EG-regler, en internationaliserad marknad för advokattjänster och nationella regeringar tvingar fram förändringar av de gamla och självreglerande advokatsamfunden.

Utmaningarna riskerar att hota både advokaternas kärnvärden och rättsstaten men samtidigt kan de få advokaterna att samla sig kring gemensamma värden.

Nyligen möttes generalsekreterare för olika europeiska advokatorganisationer på Advokatsamfundet i Stockholm. Tidskriften Advokaten mötte då de olika företrädarna för att höra hur de bedömer de förändringsvindar som blåser över Europa.

Läs mer
Annons
Annons

Ledare

Till rättssamhällets försvar

Konferensprogrammet innefattade som vanligt ett stort antal ämnesområden, bland annat flera programpunkter som... Läs mer

Gästkrönika

Rättskultur – Vad är det?

Innan man börjar reformera rättsväsendet i ett utvecklingsland gör man i allmänhet en diagnos mot någon form av... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus