search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

USA:s högsta domstol stoppa militärdomstolar

USAs högsta domstol sätter stopp för de särskilda militärdomstolar som skulle pröva Guantanamofångarnas misstänkta terroristbrott.
USAs president George W Bush överträdde sina befogenheter genom att inrätta militärdomstolar ”militärkommissioner” för fångarna på den amerikanska basen Guantanamo Bay. Det slog USAs högsta domstol fast i en dom i slutet av juni. Presidenten representerar den verkställande makten och inte den dömande.

Bush-administrationen har hävdat att fångarna på Guantanamo-basen är illegala stridande och inte krigsfångar i traditionell mening och att de därför inte omfattas av Genevekonventionen. HD gör en annan bedömning och kommer fram till att fångarna på Guantanamo har rätt till status som krigsfångar.

Domstolens utslag säger inte något om Guantanamo-fängelset.

Fem mot tre
Röstsiffrorna i HD blev fem mot tre. Domstolens ordförande John Roberts, som utsågs till domare av Bush för ett år sedan, röstade inte eftersom han tidigare dömt för regeringens linje i en tidigare underinstans.

Tio fångar på den amerikanska basen har åtalats vid militärdomstolarna. Men processerna stoppades då man väntade in HDs beslut. I Guantanamo Bay på Kuba hålls närmare 500 fångar från 35 länder. Kritiken både i och utanför USA har varit omfattande och allt mer har fångarna i Guantanamo blivit en belastning för Bush-administrationen. President Bush har uttryckt att han vill att fånglägret stängs. Men samtidigt har han understrukit att han inte tänker riskera det amerikanska folkets säkerhet genom att släppa ut fångarna.

En trolig utveckling enligt olika bedömare är att Bushs administration försöker skärpa utformningen och de rättsliga kraven på militärdomstolarna och sedan använda dem ändå.
TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons