search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stora skillnader bland advokaterna

Sveriges advokater och biträdande jurister arbetar mycket. Men inkomstskillnaderna inom kåren är stora. Det visar Advokatsamfundets Synovate Temo-undersökning, som också avslöjar att advokaterna nu på allvar börjat fortbilda sig.
För fjärde gången har Synovate Temo på Advokatsamfundets uppdrag kartlagt den svenska advokatkåren. Förra gången var 2003. Svarsfrekvensen blev i år ungefär 50 procent. Nytt för årets undersökning är att biträdande jurister också tillfrågats.

Genomsnittsadvokaten är fortfarande en man som arbetar helt eller huvudsakligen med affärsjuridik. Han tjänade 575000 kronor under 2005 (medianvärde). Det är en ökning med över 100000 kronor sedan förra undersökningen 2003. Bland de biträdande juristerna är fördelningen mellan kvinnor och män i stort sett lika. Den biträdande jursisten arbetar i ännu större utsträckning än advokaterna med affärsjuridik, och tjänar 375000 kronor om året (medianvärde).

I praktiken finns det stora skillnader inom advokatkåren och bland de biträdande juristerna. Sex procent av advokaterna hade en inkomst på över två miljoner kronor förra året. Samtidigt uppger sju procent av advokaterna och 13 procent av de biträdande juristerna att de tjänat under 250000 kronor.

Innehåll viktigare än lön och status
Arbetets innehåll är viktigare för advokaterna och de biträdande juristerna än lön och status. 84 procent av dem som svarat på enkäten säger att arbetsuppgifterna är mycket viktiga. Inflytande samt utveckling och lärande kommer på andra och tredje plats.
Advokaterna arbetar i genomsnitt 1 703 timmar om året. Det är en ökning med 80 timmar sedan 2003. De biträdande juristerna arbetade 1 640 timmar. Sex av tio advokater och biträdande jurister uppger att de arbetar under helgerna minst en till två gånger per månad.

Arbetsmängden kan vara en förklaring till att många upplever det som svårt att kombinera arbetet på en advokatbyrå med föräldraskap. Var fjärde svarande som har barn uppger att det är svårt att få ihop ekvationen. Bland kvinnorna instämmer hela 43 procent i påståendet. Biträdande jurister, både kvinnor och män, tycker att det är svårare än advokater. En tredjedel av kvinnorna med barn anser också att de missgynnats i arbetet på grund av föräldraskap eller föräldraledighet.

Advokaterna har börjat fortbilda sig på allvar
Synovate Temo-undersökningen visar att advokaterna nu har börjat fortbilda sig på allvar. Totalt bland advokater och biträdande jurister uppger 97 procent att de lagt ner minst en dag på fortbildning. Motsvarande siffra för advokaterna 2003 var 84 procent. Hela 85 procent satsade mer än de obligatoriska två dagarna, och 39 procent ägnade mer än sex dagar åt utbildning. 2003 var den siffran bara 28 procent. Advokater och biträdande jurister utbildar sig i ungefär lika hög grad.

Precis som vid den förra undersökningen är tidskriften Advokaten den mest uppskattade av Advokatsamfundets tjänster. Över 80 procent tycker att tidningen är bra.

Över hälften av de svarande uppger också att samfundets kursverksamhet är bra

Sedan 2003 har fler börjat använda Advokatsamfundets hemsida. Bara två procent svarar att de aldrig besökt sidan. 2003 var det 22 procent. Ungefär 60 procent av de svarande använder sidan minst en gång i månaden, biträdande jurister är flitigare användare än advokater.
ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON
Annons
Annons