search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stefan Lindskog varvar advokatuppdrag med gårdssysslor

Mitt i vida Vänern, längst ute på Värmlandsnäs driver Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog sin gård. Han ägnar sig åt ett långt drivet växelbruk och varvar advokatuppdrag med bokskrivande, samfundsuppdrag och gårdssysslorna. Mer än de flesta förenar Stefan Lindskog teori och praktik.
Stefan Lindskog har gjort en klassresa. Han är den förste i släkten med en längre utbildning. Hans far och mor kom från tämligen enkla förhållanden. Efter gymnasieexamen läste Stefan juridik ”för att en kompis gjorde det och lockade iväg mig”.

För Stefan var det nära att det hade blivit en forskarkarriär. Men eftersom han fick barn och bildade familj tidigt och på så vis fick försörjningsansvar ville han satsa på en tryggare yrkesbana än forskarens.

Han sökte sig till Wistrand advokatbyrå i Göteborg, och Folke Wistrand blev något av en mentor för Stefan. Men redan efter ett par år på byrån blev Folke allvarligt sjuk i en hjärtinfarkt och Stefan fick ta över de tunga uppdragen från Folke.

Till en början ägnade sig Stefan Lindskog åt en bred repertoar advokatuppdrag, med tiden har den smalnat.

Under åren har kvalificerade och svåra uppdrag avlöst varandra. Det har blivit en hel del processrätt, skiljeförfaranden, företagsöverlåtelser, transaktioner och några av de största och mest omfattande konkurserna i landet. Han har även varit rådgivare åt bankstödsnämnden och haft flera styrelseuppdrag.

Han har dessutom skrivit betydande verk; bland annat kommentarer till handelsbolagslagen och skiljemannalagen.

Arbetstempot var under många år skoningslöst och dagarna oförutsägbara.

– När det var som värst visste jag inte när jag kom till kontoret var jag skulle sova nästa kväll, minns han.

Vi sitter inne i ett svalt grönt rum i mangårdsbyggnaden, ute råder sommar och regnet hänger i luften. Stefans markerade ögonbryn ömsom hissas eller sänks för att markera det som sägs. Ögonen är ljust bruna. Hans tumme är sargad av en gäddas vassa tänder, minnet från ett fiskafänge dagen innan. Ofta och gärna utbrister Stefan i en anekdot eller berättelse.

En av de märkligare härvor som Stefan fått reda ut var den efter att investmentbolaget Trustor hade plundrats.

– Det var fascinerande att det gick så lätt. Våra system saknar varningsklockor för att hindra skojare att dra iväg med hela bolagskassan, konstaterar han.

Han ser på Trustor som en unik händelse som kommer att följas av nya unika, som har sitt ursprung i brottslighet eller girighet. Det visas senast av exemplet med försäkringsbolaget Skandia där direktörer kunde sko sig utan att hindras.

– Det är vår svenska flathet som gör det möjligt. Man reagerar inte eftersom man inte vill stöta sig och man vill inte tro illa. För att systemen ska fungera kan man inte ständigt vara vaksam mot olika typer av kriminella åtgärder eller girighet. Åandra sidan återkommer situationen med ”kejsarens nya kläder” gång efter gång. Att folk inte ser. Skandia var typiskt fall av ”kejsarens nya kläder”. När frågan om ledningens bonusar kom upp på bolagsstämmorna valde många att inte se. Istället kunde livbolagen plundras. Inte heller ville man se att livspararna påfördes för höga förvaltningsarvoden. Devisen var att så länge man inte stjäl för mycket bråkar ingen.

En lärdom som Stefan gjorde tidigt som konkursförvaltare var att det av flera skäl bör vara två advokater som förvaltar omfattande konkurser.

– Ofta ska det fattas ödesdigra beslut som påverkar många, då är det bra att vara ett litet kollegium. Hamnar man i jävsituationer går det lättare att lösa om man är två. Är man två adderas kompetensen. Stora konkurser håller på länge, då är det viktigt att processen inte stannar av om konkursförvaltaren blir sjuk.

Vargmålen
Stefan Lindskog ägnar sig också åt en, för affärsadvokater, ovanlig typ av uppdrag, nämligen åt att försvara jägare i mål som rör illegal jakt på varg. Uppdragen är delvis en följd av att han är bosatt i vargbygder. Stefan menar att vargfrågan rymmer en tydlig stad-land dimension. Motviljan mot vargen är starkt utbredd, och han frågar sig hur vettigt det är att från myndigheternas sida driva på införandet av varg i dessa trakter.

– Risken är att statens och rättssystemets auktoritet undergrävs när det saknas stöd bland befolkningen, säger han bekymrat.

Rättsvetenskapsmannen
Parallellt med sitt advokatarbete började Stefan Lindskog att skriva artiklar, i bland annat Advokaten. Senare blev det även böcker. Det startade med att Stefan hade ett mål som handlade om kvittning. Ämnet var så intressant tyckte Stefan så det slutade med att han skrev en bok i ämnet som publicerades 1985. Boken blev en avhandling, som ledde till att Stefan blev docent. Och så hade han blivit rättsvetenskapsman.

Varför skrev du en bok?

– Det var en bra sak att göra. Och det fanns en tillfredsställelse i att göra det bra. Att skriva känns meningsfullt, stimulerande och innebär hjärngymnastik. Jag vill skapa rättsliga system som hänger ihop. Jag har alltid tyckt att ett gott samhälle har en god rättsordning. Kan jag bidra till denna goda rättsordning genom att skapa mer förutsägbarhet och förbättra rättsläget, då bidrar jag till samhällsbygget.

Han stannar upp i sitt resonemang och frågar sig:

– Varför drar myran sitt strå till stacken? För att de är skapta för det.

Med tiden har det hunnit bli fler böcker, åtta hittills. Och åtskilliga artiklar därtill.

Arbetsordningen eller skrivprocessen kan förenklat beskrivas som så att den praktiskt arbetande advokaten Lindskog i sitt värv fångar upp en viss frågeställning. Han noterar förhållanden, problem eller skeenden i advokatyrket. Han funderar, studerar litteraturen på området och sedan börjar skrivandet. Det går till så att han dikterar sida för sida, hemma på gårdens skrivrum.

Gården
För tio år sedan då Stefan hunnit bli fyrtio år hade han hunnit längre yrkesmässigt än vad många klarar under på ett helt yrkesliv. Han trivdes med advokatyrket men ville göra något mer, något annat. Ur det föddes tanken på en egen gård. Efter ett envist sökande fann han vad han sökte längst ute på Värmlandsnäs. Det har fungerat bra att arbeta på distans, tycker han.

Att äga en jordbruksfastighet innebär också att han skapar sig ett oberoende, som kan vara bra att ha som advokat, resonerar han.

– Jag har råd att säga nej, vara obekväm, eftersom jag klarar mig ändå, förtydligar han.

Under åren har han lagt ner stor möda för att skapa och utveckla gården. Här driver han upp rosor, ligusterhäckar, anlägger vägar genom skogar och över myrar. Ett pågående skapande.

Med en smittande entusiasm visar han runt i den sommarblommande trädgården där majestätiska askar skänker skugga. Och jo, han känner sig befryndad med Linné.

Liksom 1700-tals botanikern bedriver Stefan ett fruktbart växelbruk mellan abstrakt tänkande och praktiskt arbete.

– När jag arbetar med en bok och sitter med diktafonen i mitt arbetsrum inträffar det rätt som det är, jag vet inte hur det går till, att jag står på knä ute i rabatten och rensar ogräs. Jag vet inte hur jag har hamnat där, men jag har varit inne i min egen värld. Jag går från den ena världen till den andra och hämtar näring och så går jag tillbaka, säger han och låter närmast förundrad.

Samfundet och ordförandeskapet
I juni 2006 omvaldes Stefan Lindskog till ordförande i Advokatsamfundet. Hans första ordförandeperiod blev slitsam och kantades av stundtals hårda angrepp mellan advokater. Nu under de kommande två ordförandeåren hoppas Stefan på att kunna vara mer inriktad på att utveckla samfundsarbetet. Särskilt två delar. Advokatsamfundets roll i den rättspolitiska debatten och arbetet för de unga advokaterna.

Dagens unga advokater är bättre utbildade, har mer språkkunskaper än tidigare generationer, men yrkets innersta kärnvärden måste också vårdas och värnas.

– Förstår man inte vad de etiska reglerna syftar till begår man förr eller senare allvarliga fel, förtydligar han.

Stefan vill se en utvecklad advokatutbildning. Advokatexamen är bra men måste utvecklas än mer för att förstärka advokatkänslan. Samarbetet mellan samfundet och de affärsjuridiska byråerna behöver utvecklas eftersom det är här den stora tillväxten sker inom advokatkåren. Ett avgörande arbete med att fostra nästa generation advokater måste ske på byråerna.

I Advokatsamfundets arbete för att främja rättsstaten betonar Stefan hur viktigt det är att förbättra villkoren för de advokater som arbetar med humanjuridik. Det upprör honom att företag får dra av sina advokatkostnader men att privatpersoner helt saknar den rätten.

– Å ena sidan rör frågan samma sak som den så kallade pigdebatten, den om skatt på tjänster. Men de olika tjänsterna kan egentligen inte likställas. Rättsstaten kommer före välfärdsstaten, utan rättsstat ingen välfärdsstat, säger han med skärpa.

Stefan Lindskog konstaterar att samfundet blivit allt tydligare i den rättspolitiska debatten.

– Advokatsamfundet har kunnat hålla emot en hel del dåligheter som kommit från det politiska systemet. Det kommer många förslag frampiskade av tillfälliga opinioner. Vår största framgång ligger nog iatt vi bidragit till att hindra verkligt dåliga förslag.

Etik och filosofi
I Stefan Lindskogs liv är inte advokatarbetet eller skrivandet i motsatsställning till kroppsarbetet på gården. För honom handlar det om olika delar av skapande.

– Välj något bra att göra och gör det bra. Vad är bra saker? Det ska vara lustfyllt, och valet måste vara anpassat till den situation man befinner sig i vid valtillfället, summerar han sin egen privatfilosofiska hållning i livet.

Lindskogs största bekymmer är att få tiden att räcka till. Det är så mycket som borde bli klart. Han har redan funderingar på en bok. Han vill anlägga gröna kullar i trädgården med öar av gammaldags rosor. Så mycket att göra och tiden är så kort.

– Just nu har jag inte anledning skära ner på något. Men om jag skulle dra ner på något skulle det vara advokatverksamheten, säger han lite överrumplande och stannar upp innan vi vandrar vidare.
TOM KNUTSON

Om Stefan Lindskog, 55, Advokatsamfundets ordförande
FAMILJ Särbo Annika Byström, tre vuxna barn från tidigare äktenskap
FAVORITAVKOPPLING Spela gitarr, odla rosor och jaga.
Annons
Annons