search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samarbete kring databas för småbyråer

En juridisk databastjänst skräddarsydd för de mindre advokatbyråerna. Det ska bli resultatet av ett samarbete mellan Advokatsamfundet och företaget Thomson Fakta.
Informationsteknologin har skapat nya arbetsformer och redskap för advokatkåren. En uppsjö av juridiska informations- och nyhetstjänster erbjuds via nätet, och rättsdatabaser kan göra stora delar av biblioteket överflödigt. Men för små advokatbyråer är databaserna ofta kostsamma och alltför omfattande. Advokatsamfundet samarbetar sedan hösten 2005 med företaget Thomson Fakta för att ta fram en prisvärd och funktionell databastjänst anpassad just för småbyråerna.

– Advokatsamfundet tecknar ramavtal med olika företag för att underlätta både ekonomiskt och administrativt för advokatbyråerna. Nu har vi tagit ytterligare ett steg och deltar i arbetet med att ta fram en tjänst som passar de mindre byråerna, både vad gäller funktionalitet, innehåll och kostnad, säger Ulrika Forsberg, administrativ chef på Advokatsamfundet.

Sex advokater har fungerat som referensgrupp i projektet.

– Vi har haft många synpunkter på hur man kan effektivisera tjänsten, berättar Marjukka Luotero-Salzman, som ingått i referensgruppen.

Hon använder redan en rad olika databaser i sitt arbete, men hoppas att Thomson Faktas nya databastjänst ska spara tid åt henne genom att mycket information ska finnas färdig att använda som mallar i det dagliga arbetet.

Marjukka Luotero-Salzman tror att samarbetet kan gynna både företaget och advokaterna.

– Vi kan påverka produkten. Det måste ju bli bra för oss, säger hon.

Den nya tjänsten beräknas vara färdig för lansering i månadsskiftet september-oktober. ULRIKA BRANDBERG
Annons
Annons
Annons
Annons