search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Olika verksamhet på små och stora byråer

Små byråer arbetar framför allt med allmänpraktik och humanjuridik, de stora bara med affärsjuridik. Det visar Advokatsamfundets Synovate Temo-undersökning av advokatbyråerna.
För att få en bättre bild av byråernas situation och villkor har Advokatsamfundet i år också låtit Synovate Temo undersöka advokatbyråerna. En särskild enkät har gått till alla byråansvariga. Ungefär 500 byråer har svarat på enkäten. Det innebär ungefär en tredjedel av byråerna.

Även bland advokatbyråerna finns det stora skillnader. Medan enmansbyråerna och de andra små byråerna oftast uppger allmänpraktik som sitt huvudsakliga verksamhetsområde dominerar affärsjuridiken bland de stora byråerna.

Byråerna fortsätter att växa
Advokatbyråerna tycks fortsätta att växa. 25 procent av de byråansvariga uppger att de anställt en eller flera jurister under 2005, och ungefär lika många planerar rekryteringar. Stora byråer rekryterar betydligt oftare än små.

De stora advokatbyråerna har börjat uppmärksamma de yngre juristernas och advokaternas problem med att få ihop arbete och familjeliv. Undersökningen visar att mer än hälften av byråerna med 50 eller fler medarbetare har program för att underlätta för föräldrar. Den vanligaste åtgärden är flexibel arbetstid, följt av möjlighet att arbeta hemma och deltidsarbete.

Färre advokatbyråer är idag beroende av ett fåtal stora klienter än 2003. Då uppgav 49 procent av advokaterna att byråns tre största klienter svarade för mer än 25 procent av intäkterna. 2006 är siffran 21 procent. Små byråer är mer beroende av några få klienter än stora.

96 procent har e-post
Enkätundersökningen visar att informationstekniken nu på allvar intagit advokatbyråerna. 96 procent av de byråansvariga uppger att varje advokat har en egen e-postadress idag. 2003 var den siffran 86 procent. 86 procent använder e-post för att kommunicera med klienter, och 65 procent har datoriserade klientregister. Nästan hälften av byråerna har egen hemsida. Bland de största byråerna har alla egna hemsidor.
ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON
Annons
Annons