search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nytt ramavtal: Mediebevakning för advokater

Nu lanseras en ny mediebevakningstjänst för advokater. Advokatsamfundet har ingått ett ramavtal med omvärldsbevakningsföretaget Find Agent, som erbjuder en tjänst speciellt framtagen för att passa advokaters intresseområden.
Tjänsten bevakar nyheter från mer än 1 800 svenska webbaserade nyhetskällor. Där ingår riksmedia, landsortspress, TV och radio, specialistpress och webbplatser från stat, kommuner och landsting.

Söktjänsten kan beställas av advokater och andra på advokatbyråer. De erbjuds inledningsvis att prova söktjänsten gratis under en månad. Man kan prenumerera på nyheter utifrån förvalda intresseområden framtagna i samarbete med Advokatsamfundet. Dessutom kan man lägga till ett antal egna sökord för att se vad som skrivs om en själv, om den egna advokatbyrån, om konkurrenterna eller om branschfrågor.

Tjänsten bevakar nyhetskällorna kontinuerligt och skickar resultaten i e-postmeddelanden. Meddelandena innehåller sammanfattningar och sorterade länkar till respektive nyhetskälla.

Find Agent bygger på språkförstående sökteknologi: De fördefinierade sökprofilerna söker med sökord som är sammanhangskänsliga. Därmed avgränsas sökresultaten så de blir relevanta och precisa, och man kan undvika ordträffar som inte är relaterade till sökområdet. Man beställer tjänsten och ställer in sina sökprofiler på en särskild webbplats för advokatbyråer. Information om hur man beställer mediebevakningstjänsten sänds ut med e-post till alla advokater och biträdande jurister i slutet av augusti.
Annons
Annons
Annons
Annons