search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya riktlinjer om unga brottslingar

Unga brottsmisstänkta ska behandlas lika oavsett var i landet de bor. För att få en mer enhetlig rättstillämpning har Åklagarmyndigheten gett ut riktlinjer för handläggningen av brott där de misstänkta är under 18 år. En stor del av innehållet handlar om hur reglerna för åtalsunderlåtelse bör tillämpas. Riktlinjerna tar också upp anhållande av unga, och i vilka fall åklagare bör vända sig till domstol för att få en offentlig försvarare förordnad. Enligt riksåklagare Fredrik Wersäll är likabehandling viktigt för förtroendet för rättsväsendet.

Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden finns att
ladda ner från Åklagarmyndighetens hemsida, www.aklagare.se.
Annons
Annons
Annons
Annons