search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya lagar den första juli

Vid halvårsskiftet trädde en rad nya lagar i kraft. Det handlar bland annat om den omdiskuterade lag som ger polisen möjlighet att ta hjälp av försvaret i terrorismbekämpning.

Skatteverket har fått nya befogenheter i sitt arbete mot ekonomisk brottslighet. Myndighetens brottsbekämpande enheter har med den nya lagen rätt att delta i husrannsakan och i vissa fall får man själv verkställa beslut om beslag. Ett EU-direktiv genomförs genom reglering av offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Systemet med företagsbot förändras, så att det blir enklare att ålägga företagsbot. Maximibeloppet för företagsbot höjs också.

Den försöksverksamhet med en snabbare handläggning av brottmål, som bedrivits vid Stockholms tingsrätt i två år, förlängs i ytterligare två år.

En sammanfattning av alla viktigare lagar finns på regeringens hemsida www.regeringen.se.
Annons
Annons
Annons
Annons