search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny referatsamling från Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens referatsamling har nu kommit i en fjärde upplaga. I boken finns både färska och äldre avgöranden samlade. Syftet med referatsamlingen är att skapa en heltäckande beskrivning av rättsläget vad gäller kränkning i samband med brott. Den kan därför tjäna som ett arbetsredskap för ersättningsanspråk efter kränkning.
Annons
Annons
Annons
Annons