search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Maria Billing ny chefsjurist på Advokatsamfundet

MARIA BILLING tillträdde den 1 juli tjänsten som Advokatsamfundets chefsjurist.

Hon har varit biträdande chefsjurist på samfundet sedan 2003. Dessförinnan har hon bland annat gått domarbanan och arbetat på enheten för processrätt och domstolsfrågor på Justitiedepartementet.
Annons
Annons