search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Justitieministern: Rättssäkerheten är god – men kan göras bättre

Tillståndet i den svenska rättsstaten är gott i jämförelse med många andra länder, tycker justitieminister Thomas Bodström. Men visst finns det saker att förbättra. Inte minst måste domarna sluta tro att de är särskilt bra på att bedöma människors trovärdighet. Bodström vill också återupprätta vittnespsykologerna i rättssystemet.
Det största hotet mot rättssäkerheten är domare som tror att de kan avgöra vem som talar sanning i rättssalen, anser justitieministern. Han tvekar först lite inför att uttala sig om domstolarnas verksamhet, men visar prov på stort engagemang i frågan:

– Jag är väldigt kritisk till att domare ibland säger sig vara bättre på att avgöra människors trovärdighet än andra. Så är det inte, och det är vetenskapligt bevisat.

Finns det ingen annan bevisning, och ord står mot ord, ska domstolen fria, säger Thomas Bodström med emfas.

Återupprätta vittnespsykologerna
Men det finns experter som står bättre rustade att bedöma vittnens berättelser, tycker Bodström. Han vill återupprätta vittnespsykologerna.

– Under slutet av 80-talet och början av 90-talet tog vittnespsykologerna stort utrymme i domstolarna, och domarna skrev mer eller mindre av deras utlåtanden. HD stoppade det, vilket var bra. Men konsekvensen blev att vittnespsykologi sågs som fult, och man förlorade mycket sakkunskap, säger Thomas Bodström, som planerar en utredning om en specialistutbildning och någon slags ”kvalitetsmärkning” för vittnespsykologer.

Advokaten viktig för rättssäkerheten
Thomas Bodström är tveksam till att domaren själv ska ta fram brister i utredningen. Som gammal advokat trycker Thomas Bodström i stället på vikten av attförsvararen gör ett bra arbete. I det ingår att gräva fram allt som kan tala till den åtalades fördel, även i den så kallade slasken.

– Det är arbete som borde bedömas som relevant i advokatens kostnadsräkning, säger han.

Thomas Bodström är positiv till Hans-Gunnar Axbergers rapport.

– Det är alltid bra med vetenskapliga undersökningar av rättssäkerheten. Det förekommer väldigt många påståenden i debatten, utan vetenskaplig grund.

De konkreta förslagen vill justitieministern inte gärna kommentera. Han har alldeles nyligen tagit initiativ till en utredning av resningsförfarandet, som tangerar många av Axbergers förslag. Utredaren ska bland annat se över reglerna för när en brottsutredning ska tas upp och kompletteras.

– En sak som ligger mig varmt om hjärtat är möjligheten att få ett juridiskt ombud i resningsärenden. Det är komplicerade mål, och den som sitter i fängelse har ofta inga pengar att betala advokat med, säger han.

Också detta ingår i utredarens uppdrag.
ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons