search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Hur hittar jag rätt advokat?

Advokat Erik Reveman efterlyser dokumenterad specialistkompetens bland advokaterna
Det är ett stort professionellt problem att konsumenter av våra tjänster inte har någon möjlighet att försäkra sig om att man väljer lämplig advokat för det problem ärendet berör.

Under förutsättning att man saknar kontakter med andra konsumenter med liknande problem blir valet av advokat en ren chanstagning. Jag tänker då främst på fysiska personer.

Ur mitt försäkringsrätts- och personskadeperspektiv är problemet stort. Det rör sig ofta om människor som på grund av en kroppsskada drabbas av ett livsvarigt lidande och stora ekonomiska förluster. När det föreligger en förvärvsmässig invaliditet rör det sig ofta om mångmiljonbelopp, i ett livsperspektiv.

Skillnaden mellan ett kompetent och ett inkompetent ombud kan för konsumenten av våra tjänster innebära förluster uppgående till miljonbelopp. Jag tänker då närmast på utredningen av karriärmöjligheter och därmed medföljande inkomstförluster, egenföretagarens hårt drabbade näringsverksamhet etc.

Hur gör jag då som konsument av advokattjänster? Jag ringer kanske till Advokatsamfundet, ett ganska meningslöst samtal eftersom Advokatsamfundet inte lämnar några personliga rekommendationer. Kanske hänvisar man till vår matrikel och den beskrivna verksamhetsinriktning som en advokatbyrå lämnat. En sådan hänvisning till matrikeln kan få förödande konsekvenser. Vilken advokat som helst kan uppge vilka verksamhetsområden som helst. Det är uppenbart att ju mindre advokatbyrån är desto fler ämnesområden tas upp i verksamhetsinriktningen. Det krävs inga som helst förkunskaper eller kontroller för att ange vilket ämnesområde som helst i verksamhetsinriktningen.

Det är omöjligt att alla de advokatbyråer som lämnar en ymnig beskrivning av olika ämnesområden under rubriken verksamhetsområden iverkligheten besitter den kompetens som krävs inom varje ämnesområde.
Flera advokatbyråer med svag klienttillströmning åtar sig personskador vid sidan av annan humanjuridik. Det är säkra pengar, sällan bråttom och klienten förstår ofta ingenting av ersättningssystemet. Huruvida advokaten hamnat rätt eller fel i sina yrkanden kan klienten svårligen ha någon uppfattning om.

Att leta efter kompetent advokat med särskilda kunskaper inom det område ärendet berör låter sig inte heller göras vid en genomgång av de så kallade gula sidorna. Det är lika osäkert som att leta i Advokatsamfundets matrikel.

Att ringa försäkringsbolaget och förhöra sig om lämpligt ombud är också oftast fruktlöst. Ett knep som dock ofta kan vara framgångsrikt är att be försäkringsbolaget ange namn på ett antal advokater som i stor utsträckning ägnar sig åt denna typ av ärenden.

Efter att ha genomgått någon av de kurser som berör mitt ämnesområde garanterar jag på intet sätt att advokaten inhämtat erforderlig kunskap. Man får sitt diplom trots att man varit pågolfbanan hela veckan.

Vår obligatoriska vidareutbildning har konsumenten inte heller någon glädje av isitt advokatval. Det finns ingen kontroll som utvisar att advokaten tillgodogjort sig det ämnesområde som behandlats.

Det står utom varje tvivel att fel val av ombud för den skadade konsumenten kan i ett livsperspektiv innebära miljonförluster. Så har vi Trafikskadenämnden men denna nämnd prövar ärendet i befintligt skick. Advokaten måste ha hamnat på ”rätt spår” i utredningen innan ärendet prövas i Trafikskadenämnden.

Finns det då ingen lösning på problemet för den stackars vilsne advokatletaren? Jovisst, lösningen är givetvis dokumenterad specialistkompetens inom respektive ämnesområde. Detta kräver utbildning och efterföljande prov. Först då kan klienten i vart fall ha förutsättningar att hitta ett kvalificerat ombud.
ERIK REVEMAN, ADVOKAT
Annons
Annons