search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Hallå där Johan Sangborn…

…ny på posten som ställföreträdande chefsjurist på Advokatsamfundet
Hur känns det?
– Spännande och lite nervöst.

Vilka blir dina arbetsuppgifter?
– Jag ska främst ansvara för de internationella frågorna och Advokatsamfundets samarbete med andra länders samfund. Jag ska också fungera som sekreterare i etikkommittén. Många andra frågor på kansliet ska jag och Maria Billing arbeta tillsammans med.

Berätta om din yrkesbakgrund.
– Jag har gått domarbanan. De senaste åren har jag varit kansliråd på Justitiedepartementet, enheten för processrätt och domstolsfrågor med ansvar bland annat för advokatfrågorna. Jag har också arbetat med Europarådet och där sysslat med frågor om rätt till juridiskt biträde och effektiviseringar av rättsväsendet.

Vad har du för tankar om arbetet?
– Det låter som jätteintressanta uppgifter. Jag har arbetat med internationella frågor på departementet, och jag vetatt detfinns mycket att göra på rättssäkerhetsområdet. Efter nästan sju år som objektiv tjänsteman ska det bli roligt att få vara subjektiv och få företräda en viktig yrkesgrupp. Sedan ska det bli spännande att arbeta i en organisation med korta beslutsvägar.

Vad symboliserar begreppet advokat för dig?
– Kompetens. Svenska advokater har en oerhörd kompetens internationellt sett. Och trygghet. Advokaten är en garant för att man får den bästa hjälp som finns i den juridiska snårskogen.

Kort om Johan Sangborn
• UPPVÄXT i Göteborg och Värmland.
• GIFT med Clea, advokat, tvillingdöttrar sex år gamla.
• INTRESSEN Att umgås med familjen och vännerna. Presumtiv golfare, som tagit hem sin fars gamla golfklubbor.
Annons
Annons