search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Ekonomiskt tufft men fritt och givande”

Lena Blixt i Örebro är en representant för dagens advokater. Hon är kvinna, brottmålsadvokat på en liten byrå och engagerad i juristnätverket Hilda.
Lena Blixt är en av två advokater och delägare på Advokatfirman Ahlbeck & Blixt i Örebro, en byrå som ägnar sig åt humanjuridik. Det är ett fritt yrke, men ofta tufft ekonomiskt.

– Jag har enbart brottmål. Det är korta uppdrag, så jag vet oftast bara att jag har en inkomst i några veckor framåt. Det kan vara påfrestande att inte veta att det kommer in pengar, säger hon.

Den låga nivån på ersättningen som styrs av timkostnadsnormen är ett problem. Men Lena Blixt tycker att systemet med fast timtaxa är problematiskt också på andra sätt, genom att det inte alls uppmuntrar skicklighet och effektivitet.

Varför går det så trögt att öka andelen kvinnor i advokatkåren?

– Ska man bli delägare på en stor affärsjuridisk byrå krävs det en stor arbetsinsats. Många kvinnor vill inte lägga ner den tiden, eftersom det är svårt att kombinera med ett vettigt familjeliv.

Lena har inte själv upplevt den situationen, och hon tycker att hon på sin nuvarande arbetsplats mestadels kunnat hålla rimliga arbetstider.

– Problemet med brottmål uppstår när jag sitter i rätten. Då är det svårt att passa tider för dagishämtning, säger Lena, som konstaterar att det fungerat för henne eftersom hennes man inte är uppbunden på samma sätt av sitt arbete.

Lena Blixt är medlem i kvinnonätverket Hilda, och hon ser det som en viktig uppgift för Advokatsamfundet att underlätta för kvinnor.

– Egentligen handlar det inte bara om kvinnor, utan om att alla personer oavsett kön ska kunna kombinera yrkesliv med privatliv och barn, säger hon.

Samfundet måste fortsätta att diskutera och informera om branschens villkor menar Lena. Ska advokatbyråerna kunna rekrytera de bästa i framtiden måste de erbjuda attraktiva villkor på arbetsplatserna för unga som lägger stor vikt vid just privatlivet.

Trots de stundtals tuffa villkoren ångrar Lena Blixt inte sitt yrkesval.

– Att vara advokat är ett otroligt givande yrke. Det är jobbigt och påfrestande ibland, men stimulerande. Jag känner att jag gör något viktigt, säger Lena Blixt.
ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON
Annons
Annons