search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Mer att läsa

Ekobrott – en cancersvulst som berikar med snuvar staten på 100 miljarder

Erik Höjer, näringslivsreporter på Östgöta Corresondenten i Linköping, skriver om ekonomisk brottslighet. Erik Höjer fick Advokatsamfundets journalistpris vid Advokatfullmäktige i juni.
Ekonomisk brottslighet är förvisso specifik på så sätt att den ofta berikar nationalprodukten. En massa saker som aldrig skulle bli gjorda på lagligt sätt blir utförda inom ramen för det som kallas svartjobb eller uttryckt mer juridiskt utförs av skattesmitare.

Detta rättfärdigar naturligtvis inte ekobrott men är något man ska ha i bakhuvudet när man funderar på näringsförbud. Ytterligare något man bör ha med sig i bagaget är att de flesta som döms för näringsförbud återfinns i några av de tre storstadsområdena.

Att det är skattesmitare i stor skala som drabbas av näringsförbud i Sverige beror på att skattekontoren satt in stora utredningsresurser för att uppdaga skattebrott. Deutredningar som blir resultatet levereras till polis och åklagare för vidare vandring i de rättsliga instanserna.

När jag tittade närmare på de östgötska näringsförbuden framkom det ganska snabbt att samhället var hopplöst på efterkälken. Östgötapolisen har inga som helst resurser att spana och utreda offensivt och avslöja pågående ekobrott. Det åklagare lägger fram till domstolarna är sådant som levererats av konkursförvaltare och, som redan sagts, skattekontorens utredningar. Iregel handlar det om brottslighet som ligger flera år tillbaka i tiden.

Man kan ifrågasätta det effektiva och meningsfulla med att harva med brott som är flera år gamla. Vad som borde ske är att komma åt de ekobrott som sker här och nu, mitt framför näsan på oss.

För att inte någon ska tvivla på min inställning vill jag slå fast att ekobrotten kan liknas vid en cancersvulst som hotar att fräta sönder samhällskroppen och den solidaritet över klassgränserna som är nödvändig för ett något så när anständigt samhälle. Över 100 miljarder kronor om året beräknas statskassan snuvas på per år. Och även om vi enligt resonemanget ovan räknar bort sådana arbetsuppgifter som aldrig skulle utföras via F-skattesedel så handlar det om astronomiska summor som göder ljusskygga individer i samhällets utkanter.

Det värsta av allt är kanske att konkurrensen snedvrids när giriga företagare sätter i system att inte göra rätt för sig, medan andra hederliga företagare får kämpa för att överleva. Den girige företagaren hoppar från den ena konkursen till den andra, ofta med hundratals fordringsägare som kan känna sig blåsta på sina pengar. Denna form av ekobrott är förödande och direkt samhällsfarlig hur man än ser det.

Ytterligare ett problem är att en del branscher verkar ha fått frikort eller anses för svåra att genomlysas. Ett exempel är frisörbranschen där man med elementär matematik inser att vissa frisörer klipper helt utan att skatta. Problematiken är även här att hederligt företagande blir hart när omöjligt.

Vi kommer knappast att få se några politiska utspel i detta val vad det gäller ekobrotten. Detta är ett misstag men ganska typiskt för den kortsiktighet som utmärker all politik, oavsett om den saluförs som socialdemokratisk eller borgerlig.

Till sist vill jag kommentera att undertecknad fick Advokatsamfundets journalistpris för 2006. Jag ska bära det som dyrbara vattendroppar i en öken. Tack.
ERIK HÖJER
NÄRINGSLIVSREPORTER PÅ ÖSTGÖTA CORRESPONDENTENS NÄRINGSLIVSREDAKTION, LINKÖPING
Annons
Annons
Annons
Annons