search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Domstolsverket: Situationen i domstolarna förbättras

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén känner inte helt igen beskrivningarna av pressade domstolar med för lite pengar. Han anser att det går åt rätt håll med bättre resurser och kortare genomströmningstider.
Domstolarna är mitt uppe i en stor förändring som pågått de senaste sju, åtta åren, och det arbetet kommer att fortsätta. Men domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén verkar inte särskilt oroad.

– Situationen i många domstolar är ganska bra för närvarande och den förbättras både vad gäller resurser och antalet avgjorda mål, säger Thomas Rolén.

Rolén instämmer i uppfattningen att rättssäkerhet förutsätter kunniga och erfarna domare.

– Det är ett skäl till att vi förordar större organisatoriska enheter. Vi arbetar tillsammans med domstolarna för att domare utöver sin breda allmänna kompetens ska kunna specialisera sig inom något område, säger han.

Specialdomstolar för exempelvis skattemål är Thomas Rolén dock negativt inställd till. Erfarenheterna från exempelvis de numera nedlagda försäkringsdomstolarna visar att specialdomstolarna blir alltför smala. Dessutom kan man bara ha ett par i landet, och det innebär sämre tillgänglighet för alla inblandade.

Långa genomströmningstider för mål utan förtur, som tvistemål och enklare brottmål, har varit ett problem i rättsväsendet. Men också det förbättras nu, enligt Thomas Rolén. Trots att antalet mål i domstolarna fortsatt att öka har högarna av mål som ligger på domstolarna krympt, om än marginellt.

– Vi har ett ambitiöst program, där vi ser över vilka domare som pensioneras under perioden 2006 till 2008 och redan nu tillsätter nya domare, säger Thomas Rolén, som tycker att det går åt rätt håll för domstolarna.

Domstolsverket ger service till domstolarna och sköter samordning och övergripande frågor. Vidareutbildning till domarna är en av arbetsuppgifterna. Verket erbjuder en lång rad kurser, och de blir nästan alltid fullbokade. Ytterst få av utbildningarna är dock obligatoriska.
ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons