search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

”Domstol på Hisingen – göteborgsk regionalpolitik?”

Debattörerna Johan Pehrson, ordförande i lagutskottet (fp) och advokat Jan Ertsborn, ledamot i lagutskottet (fp) är kritiska mot beslutet att placera en domstolsfilial på Hisingen.
I juni 2004 beslutade regeringen att bilda en ny tingsrätt i Göteborg genom att slå samman Mölndals tingsrätt med delar av Stenungsunds tingsrätt. Denna domstol skulle placeras i ett utsatt område i Göteborg där statlig närvaro bedömdes särskilt betydelsefull. Ett tänkbart alternativ var Hisingen. Man skulle också pröva om delar av Göteborgs tingsrätt kunde föras till denna domstol.

Sedan blev turerna kring denna domstol många. Förutom alternativet Hisingen kom senare också ett alternativ i Angered. Domstolsverket framhärdade emellertid med sitt alternativ om en stor tingsrätt för hela Göteborgsområdet. Berörda myndigheter, framför allt polis och kriminalvård, instämde i förslaget med en stor tingsrätt, placerad i anslutning till polis, åklagare och häkte.

För en dryg månad sedan meddelade justitieminister Thomas Bodström att även han insett fördelarna med den större tingsrätten centralt i Göteborg. Men av någon anledning skulle denna större tingsrätt begåvas med en filial på Hisingen för tvistemål och sjörätt.

Under senare år har regeringen lagt ner ett trettiotal tingsrätter. På de ställen där man inrättade kanslier på mer än en ort har verkligheten visat att det omgående blev svårigheter att leda och fördela arbetet och att sköta den praktiska mål- och ärendehanteringen. Risk för rättsosäkerhet i handläggningen påtalades av Riksrevisionsverket och en särskild utredare. Därför har dessa kanslier lagts ner och verksamheten koncentrerats till en ort.

Den fråga som nu de flesta ställer är naturligtvis vad det finns för skäl till filialen på Hisingen. På fråga i riksdagen svarade Thomas Bodström att regeringen vill ha statlig närvaro i andra områden än bara i de centrala delarna av Göteborg. Men varför man vill ha statlig närvaro i form av en domstolsfilial på Hisingen fick inget svar. Det rör sig väl inte om någon slags regionalpolitik i Göteborg?

Våra medborgare i Trelleborg, Värnamo, Landskrona och många andra orter, som fått se sina tingsrätter flytta, skulle säkert vara intresserade av en bibehållen statlig närvaro och väntar nu med spänning på vad justitieministern tänker erbjuda.

Tingsrätter som dömer i brottmål har onekligen ett symboliskt värde för upprätthållande av lag och ordning men knappast en filial som sysslar med tvistemål och sjörätt. Den ekonomiska aspekten är givetvis viktig – en filial ger merkostnader och måste övervägas nogsamt för att vinsterna med densamma ska överväga kostnaderna. Vi menar att det som krävs snarare är en förstärkning av närpolisstationen.

När regeringen nu tydligen insett fördelarna med en centralt placerad domstol, inrymd i en särskilt för ändamålet uppförd nybyggnad, får inte göteborgsk regionalpolitik eller andra oväsentliga orsaker försvåra möjligheterna att få en väl fungerande organisation på en och samma plats. Vi kräver att förslaget med filialen på Hisingen snarast förpassas till papperskorgen.
JOHAN PEHRSON, ORDFÖRANDE I LAGUSTKOTTET (fp) OCH ADVOKAT JAN ERTSBORN, LEDAMOT I LAGUSTKOTTET (fp)
Annons
Annons