search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Direktiv om hemliga tvångsmedel öppnar för undantag

Hur ska den enskildes rättssäkerhet garanteras vid buggning? Regeringens direktiv visar att det kan bli långtgående undantag i rätten att efteråt få veta att man övervakats.
Anders Eriksson, som tidigare varit bland annat Säpo-chef, har utsetts till särskild utredare för att lämna förslag till ”hur och i vilken utsträckning brottsmisstänkta personer, som har utsatts för hemliga tvångsmedel, ska få veta om det i efterhand”.
Eriksson ska även ”överväga om och i vilken utsträckning” andra personer, som kommit att avlyssnas eller övervakas fastän de varit ovidkommande för brottsutredningen, ska underrättas om det i efterhand.

Alla som buggats kommer alltså inte att få veta det i efterhand, enligt direktiven. Och det är inte heller säkert att den som buggats utan att vara misstänkt ska få veta det i efterhand. Enligt direktiven måste en avvägning ske mellan den enskildes krav på integritet och en effektiv brottsbekämpning.

I debatten om tvångsmedel har bland andra Advokatsamfundet varit starkt kritiskt mot att skyddet för den personliga integriteten riskerar att allvarligt undergrävas.

I Erikssons uppdrag ingår också att överväga behovet av förbättringar av systemet med offentliga ombud i ärenden med hemliga tvångsmedel. I direktiven hänvisas till tidskriften Advokaten, nr 8 2005, som handlade om offentliga ombud. Där framfördes en del kritik mot systemet. I utredarens uppdrag ingår nu att bland annat undersöka om de offentliga ombuden ges tillräcklig förberedelsetid och om det finns behov av att ändra antalet offentliga ombud. Utredningstiden är mycket kort. Uppdraget ska redovisas redan den 15 november i år. Olika myndigheter, domstolar och organisationer, bland annat Advokatsamfundet har inbjudits till samrådsmöte med utredaren.

Anders Eriksson är för närvarande generaldirektör i Justitiedepartementet. Den 1 oktober blir han ordförande i Registernämnden.

Kommittédirektiv 2006: 62 ”Underrättelse till enskild av användning av hemliga tvångsmedel m m”.
TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons