search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Vi måste både förebygga och bekämpa brott”

Folkpartiet har slutat vara naiva och förespråka omhändertagande. I stället talar partiet nu om personligt ansvar. Att förebygga är viktigt – men man måste också bekämpa brott, säger Johan Pehrson.
Den viktigaste rättspolitiska frågan är att få kraft i det förebyggande arbetet för människor som hamnar i kriminalitet.

Det säger Johan Pehrson, rättspolitisk talesman för folkpartiet liberalerna.

Svenskt rättsväsende har enligt Pehrson tre huvudproblem: att så få begångna brott anmäls, att alltför få brott klaras upp och att domstolarna har långa köer. Hur ser då lösningen ut?

– Det handlar om styrning, organisation och politiskt ledarskap. Ytterst är det förstås en resursfråga också. Du får inte fler poliser än vad du betalar för, säger Johan Pehrson.

Rättspolitiken är en viktig fråga för väljarna, menar Johan Pehrson, som möter mycket engagemang när han är ute och träffar folk. Ändå är det få som säger att den fäller avgörandet när man väljer parti. Pehrsons förklaring är att partierna till det yttre är väldigt eniga.

– Det finns en konsensus om att det är viktigt att minska brottsligheten. Vissa är för EU och andra emot, men jag träffar aldrig någon som är för 16 procents brottsuppklaring.

Johan pehrson tycker att folkpartiets liberala ideologi märks tydligt i rättspolitiken, genom betoningen av det förebyggande arbetet och tron på att alla kan bli bättre. Den ideologiska kursen har varit rak, men samhällsförändringarna spelar roll för politiken, säger Pehrson.

– Det fanns en tid på 70-talet när vi var naiva. Vi skapade system för att människor skulle tas om hand. Jag tycker att vårt parti har nyktrat till de senaste tio åren, och blivit mycket rakare om att människor har ett personligt ansvar.

Åsa Persson pekar i sin forskning på folkpartiets förändring; från att starkt betona skyddet för den enskilde till att prioritera brottsbekämpning. Johan Pehrson tycker inte att förändringen varit så påtaglig.

– Man kan antingen bara prata om att förebygga, och det gör jag 90 procent av tiden, eller också som vi även säga att polisen ska bli effektivare och ha verktyg för att bekämpa brott, säger han.

Johan Pehrson vill se flera förändringar när det gäller domstolarna. Självständigheten kan öka genom att Domstolsverket placeras under riksdagen och domarna utses med hjälp av utfrågningar i riksdagen. Dessutom finns en författningsdomstol på önskelistan.

Folkpartiet har i ett antal år drivit på för en förstärkning av rättshjälpen. Johan Pehrson menar att rättshjälpen är grundläggande för rättssäkerheten. En annan faktor för att garantera rättstillgängligheten är att det finns tillräckligt många humanjurister. Johan Pehrsons viktigaste lösning på problemet är att se till att det finns gott om platser på juristutbildningen. Något direkt svar på frågan om en höjning av timkostnadsnormen ger han inte.

Vem är då hans favorit till posten som justitieminister efter valet?

– Jag!

ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons
Annons