search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Telefonövervakning kritiseras av amerikanska advokatsamfundet

USA • Amerikanerna övervakas allt hårdare. Utan domstolsbeslut har utlandssamtal avlyssnats och miljontals inrikessamtal registrerats av underrättelsetjänsten. Nu protesterar det amerikanska advokatsamfundet.
Den hemliga amerikanska underrättelsetjänsten National Security Agency, NSA, har fått mycket uppmärksamhet i medierna under vintern och våren. I december avslöjades det att NSA avlyssnat utlandssamtal och läst e-post till utlandet utan domstolsbeslut. I maj kom nästa uppgift: att NSA efter avtal med tre av USA:s största telefonbolag registrerat telefonsamtal till och från 200 miljoner amerikaner. Samtalen har inte avlyssnats, men NSA:s datorer söker igenom samtalsloggarna efter misstänkta mönster som kan kopplas till terrorister.

Samtidigt som jurister och oppositionspolitiker diskuterar eventuella rättsliga åtgärder mot NSA och telefonbolagen, planeras nya lagar som ska underlätta liknande övervakningsprogram.

Noggrann granskning
Det amerikanska advokatsamfundet, ABA, har reagerat både mot den avslöjade telefonövervakningen och lagförslagen. I ett brev till senatens justitieutskott uppmanar ABA:s ordförande Michael S. Greco utskottet att genomföra en noggrann granskning av NSA:s övervakningsprogram. En sådan granskning är nödvändig för att kunna ta ställning till de aktuella lagförslagen, skriver Greco.

Den ena planerade lagen skulle göra det möjligt för speciella underrättelsedomstolar att godkänna hela övervakningsprogram utan bortre tidsgräns. Den andra innebär att regeringen får tillstånd att, under vissa förutsättningar, genomföra övervakning i upp till 45 dagar utan domstolsprövning.

I sitt brev skriver Michael S. Greco att ABA, liksom alla medborgare, vill att regeringen ska ha de nödvändiga medlen för att bekämpa terrorism. Men, fortsätter han: ”Vi är djupt bekymrade över den elektroniska övervakningen av amerikaner som genomförs utan tillstånd från kongressen och utan tillsyn av oberoende domstolar.”

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons