search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Socialutskottet vill skärpa socialnämndernas ansvar för brottsoffer

REGERINGEN bör redan till hösten lägga fram ett lagförslag som ger socialnämnderna ett tydligare ansvar för brottsoffer. Det ansåg socialutskottet, som i maj enhälligt uttalade sig för en ändring av socialtjänstlagen. Idag säger lagen att socialnämnden bör verka för stöd till brottsoffer och deras anhöriga. Socialutskottet vill ändra ”bör” till ”skall”.

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons