search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Särskild lag för bidragsfusk föreslås

I slutet av april överlämnades betänkandet Bidragsbrott (SOU 2006:48) till regeringen. Utredaren NILS REKKE föreslår att brott mot de offentliga trygghetssystemen ska regleras i en särskild lag, bidragsbrottslagen. Utredaren vill förutom uppsåtliga brott också kriminalisera grov oaktsamhet. Straffskalan i den föreslagna lagen motsvarar i stort sett straffen för bedrägeri.

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons