search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Riksrevisionens rapporter får sällan genomslag

Sedan Riksrevisionen tillkom för tre år sedan har riksdagen tagit ställning till sammanlagt 25 betänkanden baserade på myndighetens rapporter. Endast fyra har bifallits i sin helhet, och två har fått delvis bifall. Riksrevisionen granskar effektiviteten i statlig verksamhet, och ger förslag till förbättringar.

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons