search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Rättskedjan måste hänga ihop”

Nolltolerans, tidiga ingrepp mot unga brottslingar och en satsning för att få rättskedjan att fungera. Så beskriver Beatrice Ask moderata samlingspartiets rättspolitik.
Att få ner ungdomskriminaliteten är Beatrice Asks hjärtefråga.

– Vi måste stoppa brottskarriärerna tidigt, säger hon.

Polisen spelar en avgörande roll för att lyckas med det, menar Ask. Den uppfattningen möter hon också när hon träffar väljare.

– När man tar ett allvarligt samtal med människor är bristen på synliga poliser den största frågan. Och att det är så svårt att få hjälp när man behöver det.

Idag hänger rättskedjan inte ihop, säger Beatrice Ask. Polis och åklagare måste bli bättre på att samarbeta, köerna måste bort i domstolarna och kriminalvården, som enligt Ask är rättskedjans svagaste länk.

Moderaterna strävar efter mer självständiga domstolar och ett mindre slutet system för domarutnämningar, säger Beatrice Ask. Men domstolarna behöver också se över sin verksamhet internt.

– Det behövs en modernisering när det gäller säkerhet och arbetsformer. Frågan om hur domstolarna möter medierna och allmänheten måste också diskuteras.

Beatrice Ask känner till att det idag är svårt att rekrytera nya humanjurister.

– Jag tycker att det är ett stort problem. Det är frågor som berör människor väldigt nära.

Ersättningen till humanjurister, som styrs av timkostnadsnormen, är en viktig förklaring till bristen på humanjurister, tror Beatrice Ask. Men om humanjuridiken uppvärderas och domstolarna ger den ett större utrymme kommer ersättningen att höjas, menar hon.

En annan viktig faktor för samhällets rättstillgänglighet är rättshjälpen.

– Det är inte många som har råd att betala själva. Om det är ekonomiskt omöjligt att anlita juridisk hjälp så får vi en utveckling där vissa får böja sig för orättvisorna, eller att man tar saken i egna händer. Ingendera är en utveckling vi vill ha, säger Beatrice Ask, som önskar en höjning av rättshjälpen.

Diskuterar ni detta i partiet?

– Ja, vi diskuterar det ganska mycket. Men vi kan inte bara föreslå förändringar irättshjälpen utan att räkna på det.

Moderaterna har ändrat uppfattning i rättspolitiken ett antal gånger genom tiderna. Det är inget konstigt, menar Beatrice Ask.

– Samhället förändras ju. De hemliga tvångsmedlen har vi diskuterat i 20 år, och vi har hela tiden varit tveksamma, men ibland kommit fram till att vi behöver godkänna några till. Det är också en typ av konsekvens.

Förutom förändringsviljan ser Beatrice Ask ett par röda trådar i moderat rättspolitik. Den ena är att alltid se till individen och tro på att människor kan förändras. Den andra är att rättsfrågorna alltid varit centrala för partiet.

Vem vill då Beatrice Ask ha som justitieminister efter valet?

– I vart fall vill jag ha ett byte. Det är ett kul spel att fördela ministerposter, men det är väljarna som avgör. När de har sagt sitt får man reda ut den frågan.

ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons
Annons