search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Praktik ska hjälpa kvinnor att utvecklas till chefer

Yngre kvinnor i rättsväsendet och advokatkåren ska få möjligheten att följa erfarna kvinnliga chefer i deras arbete. Målet är att fler kvinnor ska vilja bli chefer. Projektet har skapats av det kvinnliga nätverket Hilda.
Nätverket Hilda samlades på Sofiadagen, måndagen den 15 maj. Vid mötet beslutade medlemmarna bland annat att starta Sofia, ett projekt som ska erbjuda yngre kvinnor i rättsväsendet och advokatkåren praktik hos kvinnliga chefer.

Tanken är att varje deltagare får kontakt med en kvinnlig chef som hon följer i arbetet under en till två veckor. Målet är att ge yngre kvinnor en inblick i vad chefsrollen innebär inom olika delar av rättsväsendet och advokatkåren.

Sofia startar med en pilotgrupp på 10-12 deltagare under hösten 2006. Försöket ska sedan utvärderas innan programmet fortsätter.

– Vi hoppas förstås att Sofia-projektet ska hjälpa många kvinnor att vilja ta språnget och bli chefer, säger länspolismästare Carin Götblad, som ingår i styrgruppen för Hilda.

Hildas medlemmar beslutade också om att genomföra en mindre juriststämma för kvinnor under våren 2007, och att starta lunchklubbar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lunchklubbarna ska vara en mötesplats där kvinnliga jurister kan utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Det kvinnliga nätverket Hilda ska stödja kvinnliga jurister i deras professionella utveckling. Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari, och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn.

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons