search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Otydlig styrning av statliga bolag

RIKSREVISIONEN har granskat hur staten styr sina bolag. Man fann att styrningen ofta var otydlig, och att finansiella mål prioriterades framför bolagens samhällsuppdrag. Dessutom användes ofta styrdokument som inte är bindande enligt aktiebolagslagen. De statliga bolagen omsatte förra året över 300 miljarder kronor.

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons