search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya tvångsmedel uppskjutna av riksdagsminoritet

De omdiskuterade lagförslagen om buggning och preventiva tvångsmedel får vänta ett år på genomförande. Fyra partier drev i riksdagen fram bordläggning av propositionerna.
Lagförslagen om hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel vid vissa grova brott har tagits fram med stöd av folkpartiet. Trots kritik från såväl lagrådet som Konstitutionsutskottet valde regeringen att lägga fram propositionerna oförändrade till Justitieutskottet, som sa ja till förslagen. Vänsterpartiet, miljöpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet reserverade sig alla mot beslutet.

Vilar i tolv månader
Vid behandlingen i kammaren kom, som väntat, ett yrkande på bordläggning av förslagen. Yrkandet fick stöd av vänsterpartiet, miljöpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet, och regeringen uppnådde därmed inte den majoritet på fem sjättedelar av kammaren som krävdes. Förslagen får nu vila i tolv månader, innan riksdagen åter kan ta ställning och fatta ett beslut med enkel majoritet.

De partier som kritiserat förslagen har bland annat velat vänta på den sittande Integritetsskyddskommitténs betänkande för att få en helhetsbild av tvångsmedlen innan man fattar beslut. Kommittén beräknas lämna sitt slutbetänkande den 30 mars 2007. Nästa ställningstagande till propositionerna kan alltså komma att göras i ljuset av kommitténs slutsatser.

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons