search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya konfliktregler fastställda

STORBRITANNIEN • Law Society of England and Wales har efter två års väntan fått nya regler för hur intressekonflikter ska hanteras. Regel 16 D och E i Solicitors Practice Rules är en anpassning till advokaternas förändrade marknad och en uppmjukning av tidigare riktlinjer. De behandlar bland annat möjligheten att, med klientens samtycke och under vissa förutsättningar, företräda flera klienter i en konflikt eller en potentiell konfliktsituation. Reglerna ställer stränga krav på att ’’chinese walls’’ uppförs. De nya reglerna antogs av det brittiska samfundet 2004.

För att träda i kraft måste de dock fastställas av rättsväsendets högste chef, lordkanslern.

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons