search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur på Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet

Andersson, Sten, Johansson Svante & Skog Rolf: Aktiebolagslagen. D. 3 (Norstedts juridik. Norstedts gula bibliotek)
Bengtsson, Bertil & Strömbäck, Erland: Skadeståndslagen – en kommentar (2. uppl. Norstedts juridik. 522 s. Norstedts gula bibliotek)
Bylund, Torleif: Repetitionskompendium i processrätt (7. uppl. Iustus. 222 s)
Ekonomiska brott i aktiebolag – revisorns handlingsplikt enligt ABL. (3. uppl. Stockholm : FAR förlag. 94s)
Eriksson, Thomas: Avveckling av fideikommiss –enjuridisk framställning om hur fideikommissegendom kan sammanhållas (Iustus. 141 s)
Mahmoudi, Said (sammanställning): Folkrättsliga texter (Norstedts juridik. 316 s)
Grönwall, Lars & Holgersson, Leif: Psykiatrin, tvånget och lagen (3. uppl. Norstedts juridik. 306 s)
Gyland, Christina & Lewén, Greger: Övningar iskatterätt – 2007 års taxering (13. uppl. Iustus. 268 s)
Hjelmborg, Simon Evers & Jakobsen Peter Stig & Poulsen, Sune Troels: Public procurement law –the EU directive on public contracts (Copenhagen: DJØF Publishing. 450 s)
Mikael Möller, Jan Jönzén (redaktörer): Insolvensrättsligt forum 2005 (Iustus. 208 s)
Lysén, Göran: EU framework decisions – who is liable to pay compensation for violations of the rights of the individual? (Iustus. 93 s. Studies in international law; 18)
Löf, Gunnar: Försäkring – en introduktion (Studentlitteratur. 126 s)
Martindale-Hubbell international law directory. D.1-2 (New York: Martindale-Hubbell)
Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna: Ersättningsrätt –en lagtextsamling (Studentlitteratur, 2005. 391 s)
Rydin, Urban: Beskattning av ägare till fåmansföretag (Norstedts juridik. 494 s)
Persson, Annina &Victorin, Anders (redaktörer): Rättsvetenskapen inför rätta: rättsutlåtanden från juridiska fakulteten vid Stockholms universitet (Iustus. 118 s. Skriftserien / Juridiska fakulteten, Stockholms universitet; 73)
Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt: Allmän förvaltningsrätt (23. uppl. Malmö: Liber. 258 s)
Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger: EG-skatterätt (2. uppl. Iustus. 364 s)
The Swedish Companies Act 2005 in translation Aktiebolagslagen (2005:551) i engelsk översättning. (Norstedts juridik. 301 s)

Tryckår: 2006 om inte annat anges

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons