search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hallå där Ragnar Palmkvist …

… chefsjurist på Advokatsamfundet går efter sex och ett halvt år på samfundet till en tjänst som hovrättsråd vid Svea hovrätt.
Varför byter du arbete?
– Redan i 16–17-årsåldern ville jag bli domare. Senare under min juristkarriär, inte minst under domarutbildningen, insåg jag att helst av allt ville jag till Svea hovrätt. Nu har jag nått dit. Det kollegiala dömandet innebär en särskild utmaning som tilltalar mig.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du gjort under dina år på Advokatsamfundet?
– Att det finns så många fler typer av advokater än dem man möter i allmänna domstolar. En stor del av advokatkåren sätter aldrig sin fot i en allmän domstol. Jag har även fått en stor respekt för det omfattande engagemang som advokaterna har i de grundläggande etiska reglerna. Dessutom har jag fått djupare insikt i de företagsekonomiska realiteterna att driva advokatverksamhet.

Betyder det att du inte kommer att pruta hårt på advokaträkningar?
– Om man ser till justitiekanslerns granskning av advokaträkningar så är det tydligt att om advokaterna motiverar sina kostnadsräkningar så är det lättare att få dem godkända.

Vad kommer du att sakna mest från ditt nuvarande arbete?
– Alla kontakter med advokater runt om i landet.

Vad ser du fram mot allra mest i ditt nya arbete?
– Att komma tillbaka till den konkreta rättstillämpningen. Att skriva remisser och policydokument, som jag lägger relativt mycket arbetstid på idag är ju betydligt mer abstrakt till sin natur.

Har du någon uppmaning till den svenska advokatkåren nu när du går till domarkåren?
– Engagera er i Advokatsamfundets verksamhet. Gå på möten, delta i debatten både inom samfundet och i den allmänna rättspolitiska debatten. Många av de lagförslag som presenterats och presenteras påverkar vårt rättssamhälle. Advokaterna har en avgörande roll att spela i både debatten och det sätt som rättsstaten fungerar på.

UTFRÅGARE: TOM KNUTSON

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons