search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”För få mål blir utredda”

Det största problemet som svenskt rättsväsende brottas med idag är att för få mål reds ut. Leif Björnlod vill att humanjuristernas situation ska stärkas. Han anser dock inte att dagens timkostnadsnorm är huvudorsaken till humanjuristernas problem.
Enligt Leif Björnlod handlar den viktigaste rättspolitiska frågan om att det stadigt har tillförts mer instrument till polis- och övervakningsmakten.

– Kärnfrågan är hur starkt centraliserad kontrollmakt vi vill ha? Det är en viktigare fråga än om en enskild människa känner sig kränkt.

Det största problemet som svenskt rättsväsende brottas med idag är att för få mål reds ut. Det räcker inte att bara se till en del av rättskedjan utan man måste se till hela rättskedjan, anser Björnlod.

Leif Björnlod menar att miljöpartiets ideologi avspeglar sig i rättspolitiken på så sätt att man betonar att varje människa är kreativ, vill och tar ansvar.

– Vi tror på individen, framför allt märks det i vår syn på kriminalvården. Vi vill något helt annat än att låsa in och straffa folk. Vi vill helt enkelt se till att dömda ska komma till insikt och ta ansvar.

Leif Björnlod anser att partiet uppträtt konsekvent i rättspolitiken över åren men eftersom partiet är litet har man kompromissat för att genomdriva vissa prioriterade uppfattningar.

Intresset för de rättspolitiska frågorna har ökat, konstaterar Björnlod. Det tror han har sin förklaring i att medierna uppmärksammar dem allt mer. Samtidigt menar han att väljarnas intresse för rättspolitiken skiljer sig åt. Han urskiljer två huvudgrupper. En viss kategori människor, som är ganska begränsad, bryr sig om frågor som rör integritet och övervakning. De är aktiva och hör av sig. Sedan finns det en stor grupp som engagerar sig i frågor som rör vardagsbrottslighet.

Mp har motionerat för att det ska införas en författningsdomstol. Det svenska utnämningsförfarandet bör ses över.

Leif Björnlod anser att det sviktande intresset för humanjuridiken är ett problem och han skulle vilja se en förstärkning av humanjuristernas arbetssituation. Han anser dock inte att dagens timkostnadsnorm är roten till det onda:

– Problemet är att de ekonomiska juristerna tjänar för mycket. Då blir det relativt sett mindre lönsamt att vara humanjurist. Jag tycker att alltför många drömmer om alltför stora pengar.

Men hur ska man hantera de geografiska skillnaderna i villkor för humanjuristerna, till exempel de höga lokalhyrorna i storstadsområdena?

– Statsmakten får ta på sig att det är dyrare i storstadsområdena. Vi får se till att de olika kamrarna får den tilldelning de behöver. På sikt kommer det att rätta till sig.

Rättshjälpen är, enligt Leif Björnlod, viktig och angelägen och han är kritisk till vissa av dagens begränsningar. Björnlod har tidigare presenterat ett förslag som innebär att småföretagare skulle få rätt till rättshjälp. Men även om rättshjälpen är angelägen så måste man arbeta för att få billigare rättegångar.

– Vi är kvar i ett alldeles för konservativt system. Många rättegångar drar ut på tiden. Det överklagas för mycket, och det leder till att den som har råd att ”stå ut” vinner. Det är olyckligt. Vi borde ha ett snabbare förfaringssätt och kanske mer prövningsrätt av vilka ärenden som kan överklagas.

Vem vill du se som justitieminister efter valet?

– Laila Freivalds. Hon var bra som justitieminister, hon var duktig.

ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons
Annons