search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Europadomstolen riskerar kollaps

EU • Europadomstolen för mänskliga rättigheter drunknar i oavgjorda mål. I början av januari fanns 81 000 mål som väntade på avgörande. 7000 av dem var mer än tre år gamla. Systemet hotas av kollaps om inget görs, skriver den arbetsgrupp som tillsatts för att se över domstolens effektivitet i en rapport.

Arbetsgruppen kommer nu att gå vidare med att föreslå reformer av domstolen.

En tanke som man ska utreda är så kallade principavgörande. Europadomstolens beslut i en fråga skulle då bli bindande även för andra medlemsstater med samma problem.

Arbetsgruppens slutrapport planeras komma i november i år.

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons